UYGUN - PARAGRAF ÇÖZME TAKTİKLERİ 2. KADEME 8. SINIF

Bu kitab›n sunum flekli patentli ve noter tasdikli olup, her hakk› sakl›d›r ve SADIK UYGUN E⁄‹T‹M YAYINLARI L‹M‹TED fi‹RKET‹NE aittir. Metinler, örnekler, al›flt›rmalar fotokopi ya da baflka bir yolla ço¤alt›larak al›namaz, kullan›lamaz. Haz›rlayanlar: UYGUN PARAGRAF ÇÖZME TAKT‹KLER‹ Sad›k UYGUN Hikmet YILDIRIM ®

RkJQdWJsaXNoZXIy ODAxMzU=