UYGUN - KÖY TÜRKÇE 3. SINIF

www.sadikuygun.com.tr 1 KÖY 1 Adım Soyadım: ................................................................................... TÜMCE (CÜMLE) BİLGİSİ TÜRKÇE 3 1 . BÖLÜM Kazanım Ölçme Yaprakları • Türkçe 3 / Köy 1 1, 2 ve 3. sorular› yukar›daki türküye göre yan›tlay›n. 1. Türküde ad› geçen kuş aşa¤›dakiler - den hangisidir? A. B. C. 2. Aşa¤›daki tümcelerin hangisinde “gül” sözcü¤ü türküdeki anlam›yla kullan›l - m›şt›r? A. Şimdi hâline gülsen de olur. B. Film o kadar komikti ki gül gül öldük. C. Her koku bir yana gül kokusu bam - başkad›r. 3. Türküde geçen “el, dolu, gül” sözcük - lerinin ortak özelli¤i aşa¤›dakilerden hangisidir? A. ‹smin yerine kullan›l›rlar. B. Farkl› anlamlarda kullan›labilirler. C. Birbirleri yerine kullan›labilirler. GRAFİK OKUYORUM Aşağıdaki grafikle ilgili soruları yanıtlayın. 1. Grafiğin konusunu belirtecek şekilde adını yazın. ..................................................................... ..................................................................... 2. Sanat kursuna katılanların sayısı kaçtır? ..................................................................... 3. Akıl oyunu ve spor kurslarına katılan top - lam öğrenci sayısı kaçtır? ..................................................................... 4. 4 öğrencinin hem sanat hem spor kursla - rına katıldığı düşünülürse sınıftaki öğrenci sayısı kaçtır? ..................................................................... EK‹N EKT‹M ÇÖLLERE Ekin ektim çöllere de Yoldurmad›m ellere On beşinde yâr sevdim de Sevdirmedim ellere Ç›t ç›t ç›t çetenede Sar bedeni bedene Dünya dolu yâr olsa da Alaca¤›m bidane Ekin ektim gül bitti de Dal›nda bülbül öttü Ötme ey garip bülbül de Yarim akl›ma düştü. Mehmet Özdür Yozgat Yöresi 16 Sanat Kursları Öğrenci sayısı Akıl Oyunu Kursları Spor Kursları Kurslar 14 12 10 8 6 4 2 14 20 30 Kurslara katılan öğrenci sayıları

RkJQdWJsaXNoZXIy ODAxMzU=